Sončne elektrarne

sončne elektrarne

V zadnjem času je moč opaziti vedno večje povpraševanje po sončnih elektrarnah. K temu pripomore vedno večja okološka ozaveščenost, želja po energetski neodvisnosti, sredstva ekološkega sklada in ugodni kreditni pogoji.

V naslednjih mesecih je na podlagi strokovnjakov v energetiki moč pričakovati občutno podražitev elektrike. Podražitev bodo najbolj občutila predvsem gospodinjstva, ki živijo v eno ali večstanovanjski hiši in se grejejo na elektriko.

Zato se vse več gospodinjstev odloča za samooskrbo z elektriko saj si le tako lahko zagotovijo nižji račun za elektriko.

Če primerjamo donose bančnih depozitov in sončnih elektrarn ugotovimo, da naložba v sončne elektrarne zelo privlačna, saj obetajo nadpovprečen donos že s prvim mesecem delovanja.

Z naložbo v sončno elektrarno lahko znižate stroške električne energije do 80 %, naložba se s pomočjo ekološkega sklada lahko povrne v 7 do 10 letih. S kakovostno montažo in rednim vzdrževanjem bo sončna elektrarna lahko delovala tudi do 30 let.

Kaj je samooskrba z električno energijo?

Od 15. januarja 2016 je v veljavo stopila Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije.

Ta gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem omogoča samooskrbo z električno energijo iz okolju prijaznih virov energije za delno ali celotno pokrivanje lastnega odjema električne energije z napravo za samooskrbo na podlagi neto merjenja. Med obnovljive vire energije štejemo veter, sonce in voda.

Pri tem je potrebno upoštevati, da je največja priključna moč naprave omejena na 80 % vsote priključnih moči odjema merilnih mest. Sam pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov predpisuje točno določene zahteve za te naprave.

6 razlogov za postavitev sončne elektrarne

 • Nižji stroški električne energije – Sončna elektrarna omogoča predstavlja trajnosten in brezplačen vir energije, ki ga je v Sloveniji veliko. Temu lahko pripišemo odlično lego, ki zagotavlja veliko izpostavljenost sončni svetlobi. Slovenija je zelo dobro osončena. Razlike med posameznimi pokrajinami je zgolj 10 %. Po namestitvi sončne elektrarne in po povrnitvi naložbe bo strošek za električno energijo znašal med 15 EUR in 20 EUR / mesec. Povprečni račun za elektriko se lahko zniža za dobri dve tretjini.
 • Prijazno do okolja – Sončna elektrarna pripomore k zmanjšanemu onesnaževanju okolja z ogljikovim dioksidom. Sončna elektrarna ne proizvaja ogljikovega dioksida ali drugih toplogrednih plinov.
 • Predstavlja varno naložbo – Predvidena življenjska doba sončne elektrarne znaša 30 let. Sama investicija v sončno elektrarno se povrne v 7 do 10 letih.
 • Izredno tiho delovanje.
 • Potrebujejo izredno malo vzdrževanja.
 • Nižji obratovalni stroški.
sončna elektrarna v sloveniji

Pasti sončne elektrarne

 • Visoki začetni stroški – Ena izmed pasti je zagotovo višja cena začetne naložbe, ker gre za objekt s pričakovano življenjsko dobo nad 30 let. Za povrnitev začetne investicije je potrebno 7 do 10 let.
 • Planiranje porabe električne energije – Vsako leto se vse več naprav v hiši elektrificira, kar povzroči, da se poveča poraba elegične energije. Zato je treba vnaprej predvideti višje zahteve po odjemu novih naprav, kot so polnilnice za električne avtomobile, klimatske naprave, toplotna črpalka, razsvetljava … Pri povečani porabi električne energije je možno dograditi obstoječo sončno elektrarno.
 • Optimalen naklon strehe – Ta znaša med 20 in 40°. V primeru, da ima objekt ravno streho se tovrstna težava rešuje z dodatno konstrukcijo, ki pa lahko zviša stroške naložbe.
 • Lega strehe – Za najboljši izkoristek sonca velja, da naj bi bila streha dvokapnica in le ta obrnjena proti jugu. Če sleme strehe ni pravilno obrnjeno, sončna elektrarna ne bo delovala s polnim izkoristkom. V tem primeru se pričakuje pribl. 20-% slabši izkoristek proizvodnje električne energije.
 • Obremenjenost lokalnega omrežja – Do težav lahko pride, če je naše lokalno električno omrežje preobremenjeno. Če vam distribucijski operater ne bo izdal dovoljenja za namestitev sončne elektrarne na strehi.
 • Čiščenje sončnih elektrarn – Če imate v neposredni okolici sončne elektrarne drevesa, rastline ali kakšne druge dejavnike, ki puščajo sledi na sončni elektrarni, je izredno priporočljivo, da si zagotovite redno čiščenje solarnih modulov, saj boste le tako zagotovili optimalno delovanje.
 • Izbira primernega ponudnika sončnih elektrarn – Predlagam, da veliko pozornosti namenite izbiri ponudnika, ki bo gradil sončno elektrarno. Pri tem izberite priznano podjetje, ki lahko dokaže kredibilnost svojega produkta in storitev. Kakovosten ponudnik vam bo znal svetovati in nudil tehnično pomoč pri celotnem postopku naložbe.

Ali je vaša streha primerna za namestitev sončne elektrarne?

Pri postavitvi sončne elektrarne morate upoštevati minimalne zahteve, ki jim morate zadostiti, da bo vaša sončna elektrarna dosegla maksimalni izkoristek sonca.

Paramateri:

 • Velikost strehe.
 • Usmerjenost slemena.
 • Naklon strehe.
 • Streha nima farčad, strešnih oken in drugih elementov, ki prekinjajo povšino.

Velikost strehe za namestitev mikro sončne elektrarne

 • Straha mora biti večja od 30 kvadratnih metrov. Da se vam naložba v sončno elektrarno povrne, mora ta proizvesti toliko električne energije, kolikšna je vaša poraba električne energije na tem merilnem mestu (števcu). Za to potrebujete minimalno 28 m2 strešne površine.
 • Za proizvodnjo 1 kW električne energije potrebujete med 6 in 7 kvadratnih metrov strešne površine.

Streha je usmerjana na vzhod, zahod ali jug

 • Usmerjenost slemena strehe bo določila optimalno izkoriščenost sončne elektrarne. Ta bo dosežena, če bo njena celotna površina ves dan izpostavljena sončnim žarkom. Optimalna izkoriščenost sončne elektrarne zagotavlja, da bo ta proizvedla dovolj električne energije in upravičila naložbo.
 • V primeru, da je vaša streha enokapnica in obrnjena na sever, bo imela sončna elektrarna, kar 80-% slabši izkoristek. V tem primeru se naložba v sončno elektrarno ne izplača.

Pravilni naklon strehe za namestitev sončne elektrarne

Naklon strehe ima pomembno vlogo pri zagotavljanju optimalnih pogojev za izkoriščenost sončne elektrarne. Da bi zagotovili optimalni izkoristek sončne elektrarne so najbolj primerne strehe brez strešnih oken, frčad ali drugih elementov.

 • Idealni naklon strehe znaša med 20 in 40°.
 • Če imate na strehi strešna okna, frčade ali druge elemente, ki prekinjajo površino je pomembno, da imate dovolj veliko površino na katero se lahko namestijo sončni paneli.
 • Če imate ravno streho bo za namestitev sončne elektrarne potrebno namestiti posebno konstrukcijo, ki bo zagotovila potrebno učinkovitost sočne elektrarne.

Kako poteka postopek nakupa sončne elektrarne?

 1. Ogled hiše in presoja ustreznosti.
 2. Informativna ponudba.
 3. Ogled in izmera objekta (hiša) ter priprava končne ponudbe.
 4. Podpis dokumentov za izgradnjo, financiranje in subvencije Eko sklada.
 5. Oddaja vloge za pridobitev soglasja na pristojno elektro distribucijo.
 6. Namestitev in montaža.
 7. Testiranje in zagon.
 8. Vzdrževanje.
postavitev sončne elektrarne

Razmerje cena – donos sončne elektrarne v letu 2021/2022

Kako veliko sončno elektrarno potrebuje povprečno slovensko gospodinjstvo?

Za primer vzamemo povprečno slovensko hišo velikosti 200 kvadratnih metrov, ki ima sistem ogrevanja na toplotno črpalko ali kakšen drug sistem električnega ogrevanja. Iz podatkov, ki so dostopni na spletu je razvidno, da se sama naložba povrne že s prvim mesecem delovanja.

Kako to poteka v praksi?

Za primer vzamemo povprečno štiričlansko družino, ki letno porabi 400 mW/h električne energije in se ogreva s črpalko, ki omogoča visoke izkoristke.

Družina je pridobila subvencijo Eko sklada in koristila ugoden kredit z nizko obrestno mero. Sama cena sončne elektrarne ne predstavlja problema, saj račun za elektriko zamenja kredit in tako so prvi prihranki vidni že s prvim mesecem delovanja.

Ker je velikost sončne elektrarne optimalna in pokrije celotne potrebe po električni energiji vključno z ogrevanjem hiše in sanitarne vode, razsvetljavo, pranje, kuhanje, hlajenje … na daljši rok lahko privarčujejo vrednost dveh povprečnih avtomobilov.

Koliko električne energije porabi gospodinjstvo, če hišo ogreva toplotna črpalka?

V zadnjem času vse več gospodinjstev odloča za energetsko sanacijo hiš. Ob izdelavi novega fasadnega sistema in novi strehi se pogosto odločijo tudi za zamenjavo kurilnega sistema. Najbolj pogosto se odločijo za zamenjavo kurilnega sistema in nakupom sončne elektrarne.

Mikro sončno elektrarno izberejo zaradi večjega izkoristka energije, ki v kombinaciji s toplotno črpalko predstavlja bolj topel dom in hkrati manjši račun za ogrevanje ter elektriko.

Za primer vzamemo energetsko obnovljeno hišo (4 družinski člani, hiša velikosti 150 kvadratnih metrov, energijski razred C, toplotne potrebe do 60 kW/m2), ki za toplotno ogrevanje in ogrevanje sanitarne vode uporablja toplotno črpalko zrak-voda.

Iz podatkov, ki so na voljo na spletni strani Agencije za energijo je razvidno, da je povprečna poraba pribl. 4.000 kWh elektrike na leto. Letni strošek ogrevanja v primeru ogrevanja s toplotno črpalko znaša pribl. 500 EUR.

Cena sončne elektrarne

Kakšna je cena 11 kW sončne elektrarne?

Okvirna cena 11 kW sončne elektrarne znaša pribl. 11.000 EUR pri čemer znaša mesečna anuiteta kredita 120 EUR za obdobje 10 let, znaša po zadnjih pridobljenih podatkih 107 EUR/mesec.

Ko v 10 letih poplačate celotno naložbo, znaša mesečni strošek fiksnih dajatev za delovanje sončne elektrarne med 15 EUR in 20 EUR

Za primer vzamemo nedavno obnovljeno stanovanjsko hišo, ki uporablja toplotno črpalko za ogrevanje prostorov in sanitarne vode.

Stroški nakupa 11kW sončne elektrarne z gotovinskim plačilom

Cena sončne elektrarne 11kW z montažo na ključ v letu 2021/2022 (brez subvencije)13.000 €
Subvencija Eko sklada2000 €
Priklop60 €
Zavarovanje60 €
Vzdrževanje100 €
SKUPAJ11.220 €
Cena je zgolj informativne narave.

Stroški delovanja 11kW sončne elektrarne v 30 letih delovanja

Cena sončne elektrarne 11kW z montažo na ključ v letu 2021/2022 (z odšteto subvencijo)11.000 €
Stroški fiksnih dajatev za obdobje 30 let (20 € mesečno)7.200 €
Stroški zavarovanja (60 € letno)1.800 €
Stroški vzdrževanja, nadzora delovanja z upoštevanjem upada učinkovitosti modulov za obdobje 30 let (100 € / letno)3.000 €
SKUPAJ23.000 €
Cena je zgolj informativne narave.
majhna sončna elektrarna

Mikro sončna elektrarna in višina donosnosti naslednjih v 30 letih

Mikro sončna elektrarna za gospodinjske uporabnike, s povprečno porabo električne energije 11.000 kWh letno, lahko pridela za pribl. 63.000 EUR električne energije. Pri tem je treba odšteti strošek naložbe, stroške obratovanja v celotni življenjski dobi, vzdrževanja, zavarovanja…

Ko odštejemo vse stroške, dobimo prihranke sončne elektrarne v višini pribl. 40.000 EUR. Pri tem je potrebno poudariti, da je položnica za račun elektrike nižja že prvi mesec od začetka obratovanja.

Subvencije za sončne elektrarne v letu 2022

Na portalu Energetika lahko vidite zadnje aktualne razpise za sofinanciranje izgradnje naprav za proizvodnjo elektrike s pomočjo sončne energije.

Letos znaša subvencija Eko sklada 180,00 EUR za kWa inštalirane nazivne moči.

 • Spodbuda je omejena do 80 % vsote priključne moči odjemnega mesta/odjemnih mest. V letošnjem letu tako višina spodbude ni več omejena na 11 kWa.
 • Možnost subvencije za skupinsko za večstanovanjske stavbe (stanovanjske, poslovno-stanovanjske, stanovanjsko-poslovne ter poslovne stavbe).

Nepovratna sredstva lahko pridobite za:

 • Nakup in vgradnja naprave za pridobivanje elektrike s sončno energijo,
 • Nakup in vgradnja hranilnika baterije,
 • Pripadajoča električna inštalacija in oprema,
 • Priprava in izvedba obrtniških in instalacijskih del,
 • Strokovni nadzor v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov naložbe.

Sofinanciranje ne bo odobreno za nakup pilotnih, prototipnih in rabljenih naprav.

Kakšen je postopek za pridobitev subvencije za sončno elektrarno?

Za pridobitev subvencij za izgradnjo sončne elektrarne se je potrebno obrniti na Eko sklad RS.
Postopek za pridobitev subvencije po javnem pozivu 74SUB:

 1. Pridobitev predračuna za izgradnjo.
 2. Izvedba naložbe, zbiranje potrebne dokumentacije za priloge k oddaji vloge za subvencijo, izvedba in zaključek del ter plačilo celotne naložbe.
 3. Oddaja vloge za črpanje sredstev.
 4. Prejem odločbe o sofinanciranju po približno 6 mesecih.
 5. Nakazilo sredstev v roku 60 dni od vročene odločbe.

Ujemite naravno moč sonca in izkoristite sončno energijo za proizvodnjo električne energije iz okolju prijaznih virov energije.

Za ogrevanje pa uporabite toplotne črpalke z maksimalnim izkoristkom energije. Ta bo poskrbela, da boste še dodatno prihranili na energetskih stroških vaše hiše.

V komentar zapišite svoja mnenja o kombinaciji sončne elektrarne in toplotne črpalke za ogrevanje stanovanjske hiše.

Povzetki in pogosta vprašanja

Kaj pomeni sončna elektrarna na ključ?

S pojmom »rešitev na ključ« poimenujemo storitev od začetka ogleda, ureditve pogodbene dokumentacije, do postavitve, priklopa ter zagona sončne elektrarne.

Sončna elektrarna na ključ običajno vključuje vso potrebno dokumentacijo za urejanje kredita, črpanje sredstev za okolju prijazno naložbo in pridobitev potrebne dokumentacije za priklop naprave v omrežje.

Primerna rešitev je za vse tiste posameznike, ki bi se radi izognili obsežni papirologiji in birokraciji povezani z izgradnjo.

Ali se investicija v sončno elektrarno izplača?

Z naložbo v sončno elektrarno lahko znižate stroške električne energije do 80 %, naložba se s pomočjo ekološkega sklada lahko povrne v 7 do 10 letih. S kvalitetno montažo in rednim vzdrževanje bo sončna elektrarna lahko delovala tudi do 30 let.

Kako dolga je življenjska doba sončne elektrarne?

Pričakovana življenjska doba sončne elektrarne ob rednem in pravilnemu vzdrževanju je od 25 do 30 let. Odlična rešitev za posameznike, ki iščejo dolgoročno investicijo.

Kakšna je ustrezna velikost sončne elektrarne?

Sončna elektrarna je namenjena pokrivanju lastnih potreb po električni energiji. Zato je pomembno, da sta velikost in moč sončne elektrarne pravilno dimenzionirani, saj bo le tako proizvedla zadostno količino elektrike za pokrivanje lastnih potreb po njej.

Kakšna je povprečna velikost mikro sončne elektrarne?

Povprečna velikost sončne elektrarne, ki zadošča potrebam povprečnega gospodinjstva je 11 kW elektrarna. Velikost je primerna tudi za toplotno črpalko, ki se uporablja za ogrevanje prostorov (radiatorji, talno gretje, infrardeče …) in sanitarne vode.

Kakšna je višina subvencije za sončne elektrarne?

Letos znaša višina nepovratnih sredstev iz Eko sklada 180,00 EUR za 1kWa inštalirane nazivne električne moči. Subvencija Eko sklada poceni celotno naložbo za pribl. 20 %.

Kakšen je idealni naklon strehe za sončno elektrarno?

Idealni naklon strehe za sončno elektrarno je med 20 in 40°.

Kaj so neto meritve?

Obračun proizvodnje in porabe elektrike na objektu s sončno elektrarno delujejo po t.i. sistemu neto meritev ali net mettering.To pomeni, da ko proizvajate več energije kot jo porabljate, se viški elektrike oddajajo v omrežje, v času ko porabljate elektriko se ta dovaja iz električnega omrežja. Z neto meritvami se nato ugotovi razlika med oddano in prevzeto elektriko v obdobju 12 mesecev (enega leta).

Ali je potrebno vzdrževanje sončnih elektrarn?

Potrebna so občasna čiščenja, ter redni pregledi, ki jih običajno opravlja podjetje, ki je zgradilo sončno elektrarno.

Del pregledov se opravlja virtualno, s pomočjo aplikacij in sistema za pregled delovanja sončne elektrarne. Redna vzdrževalna dela obsegajo zamenjavo varovalk, malenkosti na razsmernikih, razrahljani spoji sončnih panelov, pregledi s termovizijsko kamero …

Kako poteka čiščenje sončnih elektrarn?

Solarni moduli potrebujejo čiščenje 1x do 2x na leto. Za čiščenje modulov se uporablja mehka voda (destilirana) brez abrazivnih sredstev. Pri čiščenju ne uporabljajte sredstev in pripomočkov, ki lahko na sončnih panelih pustijo poškodbe (praske). Tako poskrbite, da bo sončna elektrarna delovala kar se, da optimalno.

Ali se splača odločiti za zavarovanje sončne elektrarne?

V zadnjem času so vedno bolj pogosti različni vremenski vplivi, kot sta močan veter in toča. Višina zavarovanja je zanemarljiva v primerjavi z višino celotne naložbe zato je priporočljivo zavarovanje sončne elektrarne za samooskrbo.

Ali je možen samovžig sončne elektrarne za samooskrbo?

Pri sončni elektrarni, ki je zgrajena strokovno ter vsebuje kakovostne komponente ter primerno vzdrževana, ne predstavlja povečanega tveganja a požar. Samovžig je praktično nemogoč.

Koliko stane zavarovanje sončne elektrarne?

Višina zavarovanja za sončno elektrarno je odvisna od obratovalne moči sončne elektrarne, njene vrednosti oz. zavarovalne vsote in ponudnika. V povprečju stane zavarovanje med 40 in 100 evrov na leto.

Koliko elektrike letno proizvede sončna elektrarna v Sloveniji?

1kW sončna elektrarna v Sloveniji v povprečju proizvede med 1050 – 1100 kWh elektrike oz. 90 kWh – 100 kWh / mesec. Glede na povprečno porabo slovenskega gospodinjstva potrebujete 7 kvadrantih metrov strehe.

Toplotna črpalka in sončna elektrarna?

V kombinacijo s sončno elektrarno omogočajo, da svoj dom ogrevate z brezogljično elektriko. Tako ustvarite dom z nizkim ogljičnim odtisom, hkrati pa svojem družinskemu proračunu zagotovite največjo stroškovno učinkovitost.