Skoči na vsebino

Mikro sončna elektrarna in toplotna črpalka sta najboljši par

soncna-elektrarna-in-toplotna-crpalka

Trg sončnih elektrarn in toplotnih črpalk se povečuje že šesto leto zapored. Za nami je še eno rekordno leto, če govorimo o deležu gospodinjstev, ki so se odločila za obnovljive vire energije.

Delež sončnih elektrarn se je povečal za 50 % in tako je lani Eko sklad lani izplačal 62,1 milijona evrov nepovratnih sredstev. Od leta 2019 se je trg sočnih elektrarn povečal za 2-krat in trg toplotnih črpalk za ogrevanje za več kot 30 %.

Pred še nekaj desetletji ste si le stežka predstavljali, da bi vam poštar v nabiralnik vrgel položnico za elektriko, na kateri bi bil naveden majhen znesek. Danes je to mogoče. Potrebujete mikro sončno elektrarno (MSE), ki vam proizvaja lastno elektriko in toplotno črpalko (TČ), ki izdatno zmanjša stroške ogrevanja.

Kombinacija mikro sončne elektrarne in toplotne črpalke zmanjšuje emisije CO2 in tako pripomore k ohranjanju okolja. S tem lahko zmanjšate izpuste CO2 za dobrih 5 ton letno. To je enakovredno ohranitvi 20 dreves.

Pri tem pa toplotna črpalka ne onesnažuje ozračja, saj za svoje delovanje ne uporablja fosilnih goriv. Namesto tega uporablja ozonu prijazna hladilna sredstva.

Prednosti kombinacije mikro sončne elektrarne in toplotne črpalke

Kaj če bi si namesto dragih položnic za elektriko rajši kupili nov avto, plačali dolge počitnice ali privarčevali za manjše stanovanje? Obenem pa bi vas doma čakalo ogreto stanovanje, topla sanitarna voda in dovolj elektrike za potrebe celotnega vašega gospodinjstva?

To omogoča kombinacija mikro sončne elektrarne (MSE) in toplotne črpalke (TČ). Na strehi svoje hiše proizvede električno energijo, ki zadošča vsem vašim potrebam čez celotno obračunsko leto. Na ta način lahko znižate stroške ogrevanja hiše in sanitarne vode za kar 75 %.

Kako to deluje v praksi?

Na objekt, ki ni ravno najnovejše gradnje, namestite mikro sončno elektrarno nazivne moči 11 kW. V objektu za ogrevanje prostorov in sanitarne vode uporabljate toplotno črpalko.

V tem primeru povprečni gospodinjski uporabnik porabiti 121,60 EUR/mesečno (1.459,21 EUR/letno). V ta znesek ni vštet strošek električne energije. Če na svojo streho namestite sončno elektrarno, bi vaš mesečni strošek znašal med 13,80 in 25 EUR/mesečno. Na letni ravno to znese med 165,61 in 300 EUR/leto.

soncna-elektrarna

Zakaj so toplotne črpalke učinkovitejše od drugih načinov ogrevanja?

V primerjavi z ostalimi oblikami ogrevanja je ogrevanje s toplotno črpalko cenovno ugodno, saj oddajajo do štirikrat več toplote za isti denar v primerjavi s klasičnimi napravami, ki za ogrevanje uporabljajo fosilna goriva.

Številne toplotne črpalke lahko uporabljate tudi za hlajenje prostorov. Za razliko od električnih grelcev in kamino oddajajo toploto nizke gostote, ki je prijazna starejših in otrok.

Subvencija Eko sklada

Pri naložbi v toplotno črpalko tipa zrak/voda lahko izkoristite subvencijo Eko skladav treh nivojih, in sicer je višina nepovratne finančne spodbude odvisna od načina vgradnje in znaša:

  • do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 1.000 EUR, pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi oziroma če toplotna črpalka ni zamenjala stare kurilne naprave (na celotnem območju Republike Slovenije),
  • do 40 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.500 EUR, pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka ali
  • do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 3.200 EUR, pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Vlada pripravlja novi zakon o spodbujanju učinkovite rabe energije

Trenutno je v pripravi zakon o spodbujanju učinkovite rabe energije. V osnutku novega zakone se napovedujejo številne spremembe na področju samooskrbe z električno energijo, kot na področju ogrevanja.

Država naj bi še naprej s subvencijami spodbujala vgradnjo toplotnih črpalk in tako z nepovratnimi sredstvi pomagala investitorjem pri odločitvi za sisteme, ki so okolju prijazni imajo boljše izkoristke energije in so bolj varčni v primerjavi s fosilnimi gorivi.

Po nekaterih informacijah naj bi država pri novogradnjah prepovedala vgradnjo kotlov na premog in olje. To ne bo veljajo, za tiste, pripomore, kjer je uporaba premoga in kurilnega olja del proizvodnega ali industrijskega procesa.

Spremembe je mogoče pričakovati tudi za ogrevanje večstanovanjskih in poslovnih stavb. IR paneli, grelni kabli, električne peči in radiatorji ter ostali podobni ogrevalni sistemi, se bodo v prihodnje uporabljali le kot pomožni ogrevalni sistem.

Tudi na področju samooskrbe z elektriko se obetajo spremembe obstoječega zakona. Glede na trenutni predlog zakona, bodo morali lastniki mikro sončnih elektrarn po novem plačati omrežnino za prejeto elektriko iz omrežja pri tem pa ne bo potrebno plačati za oddano električno energijo v omrežje.

Trenutni osnutek zakona dopušča, da bodo v net metering sistem vključene vse sončne elektrarne, ki bodo priključene v omrežje do 31. 12. 2023.

Pogosta vprašanja

Kakšni so prihranki pri nadgradnji obstoječega sistema toplotne črpalke s sončno elektrarno?

Višina letnih prihrankov se razlikujejo, glede na letno porabo električne energije. Povprečna družina, ki na svojo streho namesti sončno elektrarno in se ogreva s toplotno črpalko lahko na letni ravni privarčuje pribl. 1.200 EUR (ob upoštevanju sredstev Eko sklada).

Kakšni so prihranki pri kombinaciji sočne elektrarne in toplotne črpalke?

Za primer vzamemo hišo, ki ima 180 m2 bivalne površne, ki so zamenjali ogrevalni sistem s kurilnim oljem za ogrevanje s toplotno črpalko. Pred namestitvijo toplotne črpalke je račun za ogrevanje s kurilnim oljem znašal 2.500 EUR ali 209 EUR/mesec. Če primerjamo mesečni strošek ogrevanja sončne elektrarne v kombinaciji s toplotno črpalko ugotovimo, da je mesečni račun za ogrevanje ob koriščenju sredstev Eko sklada občutnejše nižji.

Zakaj se odločiti za kombinacijo sončne elektrarne in toplotne črpalke?

Celotna naložba v 11 kW sončno elektrarno stane 11.000 EUR. Višina subvencije v tem primeru znaša 1.800 EUR in tako družina na letni ravni lahko prihrani do 1.200 EUR pri letnih stroških za električno energijo. Tako se celotna naložba povrne v 7 do 10 letih. Ko se naložba povrne ostane le mesečni strošek omrežnine.