Skoči na vsebino

Misli, citati, izreki – Dalailama

dalailama-verzi-misli-citati

“Če se tega zavedamo ali ne, je v ozadju našega doživljanja sveta
pomembno vprašanje, kaj je smisel našega življenja?
Rad bi predstavil svoja razmišljanja o tem vprašanju, v upanju,
da bodo imele moje misli praktično vrednost za tiste, ki jih bodo prebirali.”
(Dalajlama)

“Ne vem, ali ima vesolje s svojimi neštetimi galaksijami,
zvezdami in planeti kakšen globlji pomen,
toda očitno je, da je vsaj na zemlji cilj nas, ki živimo tu,
da si zagotovimo srečno življenje.”
(Dalajlama)

“Razločevati moramo med mirom
kot golo odsotnostjo vojne in mirom kot stanjem spokojnosti,
temelječem na globokem občutku varnosti,
ki izvira iz vzajemnega razumevanja,
sprejemanja drugačnih stališč in spoštovanja pravic drugih.”
(Dalajlama)

“Kdor ima iskreno in odprto srce,
naravno občuti zaupanje vase in se zna ceniti,
obenem pa zanj ni razloga,
da bi do drugih čutil strah.”
(Dalajlama)

“Verjamem, da je na vseh ravneh družbe,
naj bo to družina, pleme, narod ali mednarodna skupnost,
več sočutja ključ do lepšega in boljšega sveta.
Ni nam treba sprejeti kakršnekoli religije ali slediti kakršnikoli ideologiji.
Potrebno je le, da razvijemo svoje dobre človeške lastnosti.”
(Dalajlama)

dalai-lama-misli

“Verjamem, da je smisel življenja v tem, da si srečen.
Od rojstva dalje si vsako človeško bitje želi sreče in zavrača trpljenje.
Na to dejstvo ne vplivajo ne socialna pogojenost ne vzgoja ne ideologija.”
(Dalajlama)

“Naše lastno srce, naš lastni um je tempelj,
doktrina je sočutje, ljubezen in spoštovanje pravic
ter dostojanstva ljudi ne glede na to, kdo ali kaj so.”
(Dalajlama)

“Ne vem, ali ima vesolje s svojimi neštetimi galaksijami, z
vezdami in planeti kakšen globlji pomen, toda očitno je,
da je vsaj na zemlji cilj nas, ki živimo tu, da si zagotovimo srečno življenje.
Zato je pomembno, kako si lahko v največji meri zagotovimo srečo.”
(Dalajlama)

“Naš modri planet je najbolj čudovito možno naravno okolje.
Njegovo življenje je naše življenje, njegova prihodnost je naša prihodnost.”
(Dalajlama)

“Čeprav ne mislim, da je Zemlja živo bitije,
ravna z nami, kot bi bila naša mati,
mi pa smo od nje odvisni kot otroci.”Dalaj Lama
“Naša mati nas uči o splošni odgovornosti.”
(Dalajlama)

“Človeštvo je eno in ta mali planet je naš edini dom.”
(Dalajlama)

“Verjamem, da je na vseh ravneh družbe,
naj bo to družina, pleme, narod ali mednarodna skupnost,
več sočutja ključ do lepšega in boljšega sveta.
Ni nam treba sprejeti kakršnekoli religije ali slediti kakršnikoli ideologiji.
Potrebno je le, da razvijemo svoje dobre človeške lastnosti.”
(Dalajlama)

“Kogarkoli srečam, ga poskušam obravnavati kot starega prijatelja.
To me navda z iskrenimi občutki sreče.
To je praksa sočutja.”
(Dalajlama)

“Mir v svetu je odvisen od miru v srcih posameznikov.”
(Dalajlama)

“Moja vera je prijaznost do drugih.”
(Dalajlama)

dalai-lama-citati

“V današnjem svetu, kjer smo vsi vse bolj odvisni drug od drugega,
posamezniki in narodi ne morejo več sami reševati nekaterih težav.
Zato toliko bolj potrebujemo drug drugega.
Razviti moramo zavest o univerzalni odgovornosti.”
(Dalajlama)

“Naša kolektivna in individualna odgovornost je,
da varujemo svojo planetarno družino in skrbimo zanjo,
da podpiramo njene šibke člane in ohranjamo
in varujemo okolje, v katerem živimo.”
(Dalajlama)

“Večja kot je moč sočutja, ki ga čutiš do drugih, bolj pogumen postaneš.
Večji kot je pogum, manj si nagnjen k malodušju in izgubi upanja.
Zaradi tega je sočutje tudi vir notranje moči.
S povečano notranjo močjo je mogoče razviti trdno odločnost
in z odločnostjo imamo več možnosti za uspeh,
ne glede na to kakšne so ovire.”
(Dalajlama)

“Ko začnemo razčlenjevati naše doživljanje časa,
ugotovimo, da preteklost izginja in da prihodnosti še ni.
Doživljamo le sedanjost.”
(Dalajlama)

“Ko sprevidimo, da se vse, kar zaznavamo in izkušamo, ponavlja kot posledica nepreglednega niza medsebojno povezanih vzrokov in pogojev, se predvsem docela spremeni naš pogled na svet. Začenjamo razumevati, da lahko vsemirje, ki ga naseljujemo, pojmujemo kot živ organizem, v katerem vsaka celica uglašeno sodeluje z vsemi drugimi celicami in tako vzdržuje celoto. Če se poškoduje samo ena od teh celic, kot v primeru bolezni, je prizadeto ravnovesje in nevarnost grozi celoti. Iz tega lahko sklepamo, da je naša osebna dobrobit tesno povezana z dobrobitjo vseh drugih živih bitij in z okoljem, v katerem živimo. Prav tako postane očitno, da vsako naše dejanje, beseda in misel – naj bo na videz še tako neznatno in nepomembno, prinaša posledice ne le nam, temveč tudi vsem ostalim.”
(Dalajlama)

“Če analitično raziščemo identiteto jaza, sprevidimo,
da je ostro ločevanje med “seboj” in “drugimi” navadno pretiravanje.”
(Dalajlama)

“Dragoceni jaz, za katerega tako skrbimo,
ga na vse načine ščitimo in mu skušamo napraviti življenje udobno,
navsezadnje ni nič bolj oprijemljiv kot mavrica na poletnem nebu.”
(Dalajlama)

“Ne moremo vedno spremeniti okoliščin tako,
da bi nam ustrezale, lahko pa spremenimo svoj odnos.”
(Dalajlama)

“Naša duhovna dejanja,
ki jih ne motivirajo ozki sebični interesi,
temveč naše zanimanje za druge,
pravzaprav koristijo nam samim.
In ne samo to.
Osmislijo naše življenje.”
(Dalajlama)

“Ko mislimo na druge, nas manj skrbi zase.
Če nas je manj strah zase, nam je življenje lažje.”
(Dalajlama)

dalai-lama-izreki

“Etika je nujno pomagalo, ki zagotavlja,
da ne bomo prizadeli drugih.
Vsako naše dejanje ima namreč univerzalno razsežnost
in potencialno vpliva na srečo drugih.”
(Dalajlama)

“Bistvo pristne sreče so duhovne vrline,
kot so ljubezen, sočutje, potrpežljivost,
strpnost, odpuščanje in ponižnost.
Te osrečujejo tako nas kot druge ljudi.”
(Dalajlama)

“Iskren nasmeh zgane nekaj globoko v nas:
našo hvaležnost za izkazano prijaznost.”
(Dalajlama)

“Če smo do ljudi dobronamerni, ugotovimo,
da so se močno ublažili občutki plahosti in negotovosti,
ki smo jih prej morda doživljali.
Kolikor smo sposobni odpreti notranja vrata,
v tolikšni meri izkusimo občutek osvoboditve
od naše običajne zavzetosti s seboj.
Ugotovimo, da se nam je močno okrepilo samozaupanje,
kar je pravzaprav protislovno.”
(Dalajlama)

“Naravo uma si lahko predstavljamo kot jezersko vodo.
Ko vihar razburka vodo,
jo skali blato z jezerskega dna, tako da postane motna.
Toda narava vode ni motna.
Ko je vihar mimo, se blato poleže in voda je spet čista.”
(Dalajlama)

“Škodljiva čustva uničujejo eno naših najdragocenejših lastnosti,
namreč sposobnost zavestnega razločevanja.
Če ostanemo brez zmožnosti za presojanje med pravilnim in napačnim,
za ocenjevanje, kaj je verjetno trajno dobro
in kaj je le minljivo dobro za nas in za druge, nismo nič boljši od živali.
Ni čudno, da pod njihovim vplivom storimo dejanja,
na katera ne bi sicer niti pomislili.”
(Dalajlama)

“V večini primerov jeza ne odraža moči, ampak šibkost.
Večina ljudi je doživela prepir, ki se je zaostril do točke,
ko je eden od udeležencev začel uporabljati žaljive besede,
kar je očiten znak negotovosti.
Pogum in samozavest lahko krepimo tudi na druge načine.”
(Dalajlama)

“Škodljiva čustva so vir našega duševnega trpljenja
iz njih izvirajo razočaranje,
zmedenost, občutek negotovosti,
zaskrbljenost in izguba samospoštovanja,
ki spodkoplje našo samozavest.”
(Dalajlama)

“Notranji mir, ki je poglavitna značilnost sreče,
in jeza ne moreta obstajati sočasno, ne da bi eden spodkopal drugega.
Negativne misli in čustva v resnici spodkopljejo korenino miru in sreče.”
(Dalajlama)

“Trpljenje in bolečina sta stalna spremljevalca življenja.
Čuteče bitje je tisto bitje, ki je zmožno doživljati bolečino in trpljenje.
Lahko bi celo rekli, da nas prav doživljanje trpljenja povezuje z drugimi ljudmi.
Je temelj naše zmožnosti so-čutenja.”
(Dalajlama)

dalailama-misel

“Določen problem, če ga gledamo iz prevelike bližine,
zapolni celotno vidno polje in je videti velikanski.
Če pa pogledamo na isti problem z razdalje, g
a bomo samodejno začeli dojemati v odnosu do drugih stvari.
To preprosto dejanje bistveno spremeni situacijo.
Omogoči nam doumeti, da ima vsaka situacija,
pa naj bo še tako tragična,
neštete vidike in da se ji lahko približamo iz več različnih smeri.
Zares je zelo težko, če ne nemogoče, najti situacijo,
ki je izključno negativna, ne glede na to, kako gledamo nanjo.”
(Dalajlama)

“Največ modrosti in notranje moči
pridobimo pogosto prav v obdobjih največjih težav.”
(Dalajlama)

“Koristneje se je zavedati ene lastne pomanjkljivosti
kot tisoč pomankljivosti nekoga drugega.
Kajti če gre za našo napako,
jo lahko tudi popravimo.”
(Dalajlama)

“Z razvijanjem občutka odgovornosti
do drugih lahko začnemo razvijati prijaznejši,
sočutnejši svet, o katerem vsi sanjamo.”
(Dalajlama)

“Vsa človekova prizadevnja so potencialno velika in plemenita.
Dokler opravljamo svoje delo s pravilno motivacijo,
z mislijo “Delam za dobro ljudi”, bo delo koristilo širši skupnosti.”
(Dalajlama)

“Večja kot je moč sočutja, ki ga čutiš do drugih,
bolj pogumen postaneš. Večji kot je pogum,
manj si nagnjen k malodušju in izgubi upanja.
Zaradi tega je sočutje tudi vir notranje moči.
S povečano notranjo močjo je mogoče razviti trdno odločnost
in z odločnostjo imamo več možnosti za uspeh,
ne glede na to kakšne so ovire.”
(Dalajlama)

“Modrost nam omogoči vpogled v resnično naravo stvari.”
(Dalajlama)

“Ker vsi delimo isto potrebo po ljubezni,
je moč vsakogar, v kakršnihkoli okoliščinah,
sprejeti kot brata in sestro.
Ne glede na drugačnost obraza, oblačil ali obnašanja,
ni med nami in drugimi nikakršnih bistvenih razlik.
Nespametno bi bilo poudarjati razlike v zunanjosti,
kajti temeljna narava nam je vsem skupna.”
(Dalajlama)

“Verjamem, da v človeški vrsti prevladujeta ljubezen in sočutje.
Neprijetni dogodki so bolj izjeme.
Običajno zvemo zanje ob dnevnih novicah,
medtem ko so dobra dela tako zelo del vsakdana,
da jih imamo za povsem običajna in se jih zato sploh ne omenja.”
(Dalajlama)

dalailama

Preberite si tudi: